Psykosyntes

Inom psykosyntes ses människan som en helhet där kropp och själ är i samspel med varandra.

Det är en utvecklingsorienterad psykologi som fokuserar och ser till det friska i varje människa. Problem ses som en sund reaktion på en osund situation.

 

I psykosyntesen ses våra brister som en stor utvecklingspotential som hjälper oss att identifiera våra mål och vilket syfte vi har i våra liv.

Vi jobbar med att hitta din innersta vilja och hur den kan användas, så att du kan leva meningsfullt och kan vara dig själv fullt ut.

Det är en praktisk psykologiform på det sättet att vi lär oss förstå varför vi agerar som vi gör och hur vi kan ändra och styra oss genom praktiskt handlande.

Kärleken till oss själva och till andra har en central roll.

 

Jag anser att det är en oerhört tacksam och förstående psykologiform som i samtalscoaching gör individen medveten om sig själv och sitt tankemönster på ett utvecklande sätt.

Det är en kraftfull och framåtsträvande form av coaching, som även är kommunikativ och igenkännande på ett ödmjukt sätt - där hela människan får ta plats.

Jag jobbar integrerat med empatisk kommunikation som ett komplement till psykosyntesen.

 

Jag är utbildad och diplomerad vid HumaNovas 2-åriga Samtalscoachutbildning inom Psykosyntes. Utbildningen är godkänd av EMCC och innefattar även Non Violent Communication och Mindfullnes.

 

Jag har tystnadsplikt och är medlem i Psykosyntesförbundet och följer deras etiska regler.

Balans

c/o Coaching - i samarbete med dig