Coaching

Du är unik - du är bäst på att vara du!

Du är huvudpersonen i ditt liv - jag hjälper dig att ta fram dina bästa förutsättningar att leva det liv som passar för just dig.

Jag jobbar med en stark närvaro och en genuin nyfikenhet på människan.

Syftet med coaching är att jobba framåt mot ett tydligt mål.

Syftet med min coaching  är också att genom inspiration och empati öppna upp för nya tankar och möjligheter.

Jag kommer att inspirera, utmana och ge dig verktyg att hitta din passion och skapa en insikt hos dig, så att du kan utvecklas åt det håll du vill.

Tidsbrist och ständiga valsituationer leder till en övergivenhet och osäkerhet hos människan idag.

Samtalscoaching i psykosyntes innebär en empatisk kommunikation, där fokus läggs på din vilja och hur du använder dig av den på bästa sätt.

Jag tror att det är oerhört mycket lättare att bli medveten om sin egen potential - genom en annan människa.

Hos mig arbetar vi med att ge dig nya perspektiv, att våga misslyckas, att lyckas och att följa din passion! Relationer, självkänsla, medberoende, yrkesval, stress och utmattning, är delar av det som vi arbetar med.

Följ din vilja eller din rädsla - valet är ditt!

 

 

Personlig utveckling

c/o Coaching - i samarbete med dig